Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że

 

Administratorem danych osobowych jest:   TRANS-MAN DKG MANCEWICZ  Spółka Jawna z siedzibą w Sochoniach  ul. Transportowa 1, 16-010 Wasilków, NIP 9660837128

 

W Polityce prywatności znajduje się informacja o tym, w jakich celach i w jaki sposób przetwarzają dane osobowe administrator danych osobowych w zależności od okoliczności, w związku z korzystaniem przez klienta z nowych technologii IT lub w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W sprawach  danych osobowych których  Administrator  jest:  TRANS-MAN DKG MANCEWICZ  Spółka Jawna z siedzibą w Sochoniach  ul. Transportowa 1, 16-010 Wasilków, NIP 96608371285.  można skontaktować się  za pośrednictwem poczty elektroniczne e-mail: rodo@transman.bialystok.pl lub pisemnie na adres Sochonie ul. Transportowa 1, 16-010 Wasilków.

 

Cele przetwarzania danych osobowych:

   1. podjęcia działań przed zawarciem umowy (np. przygotowania oferty), zawarcia oraz wykonania umowy. Świadczenia sprzedaży podstawowych usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na usłudze transportu towarów i logistyce transportu itp  (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
   2. rozpatrywania reklamacji, zgodnie z przepisami o rozpatrywaniu reklamacji  (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
   3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub z art. 9 ust. 2 lit. f RODO)
   4. oferowania produktów i usług przez  TRANS-MAN DKG MANCEWICZ  Spółka Jawna (marketing bezpośredni), co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na dostarczaniu zamówionej informacji handlowej. Obejmuje to także dostarczanie informacji o produktach i usługach innych podmiotów z którymi współpracuje Administrator  oraz jej dostosowanie do tego co uznamy za odpowiadające potrzebom Klienta i indywidualnym uwarunkowaniom, w oparciu o  profil (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   5. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana użytkownikom treści gromadzonych za pośrednictwem łączenia przez serwisy społecznościowe, oraz w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam w oparciu o aktywność w Internecie. zgodnie z (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   6. analitycznym i statystycznym oraz poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług a także badania satysfakcji klientów, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   7. marketingowym administratora danych osobowych oraz innych podmiotów, w oparciu o dane zebrane przy pomocy plików cookies i podobnej technologii

Przechowywanie danych

Długość okresu przechowywania przez nas  danych osobowych zależy od celu przetwarzania oraz przepisów, które stanowią podstawę prawną przetwarzania:

   1. gdy podstawą przetwarzania jest zgoda – do momentu wycofania zgody;
   2. gdy podstawą przetwarzania jest umowa – do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy;
   3. gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes – przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania.

Odbiorcy danych

Pan/Pani dane osobowe ujawniamy podmiotom administracji państwowej, naszym podwykonawcom, którzy przetwarzają te dane na nasze zlecenie w tym:

   1. osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy,
   2. odbiorcy danych tacy jak: firmy transportowe, banki, kancelarie prawne,
   3. podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów,
   4. spółki z grupy internetowych platform sprzedaży mediów społecznościowych

 Uprawnienia osób których dane dotyczą:

   1. prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda) w dowolnym momencie. Wycofanie przez Ciebie zgody nie będzie jednak mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
   2. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
   3. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
   4. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
   5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
   6. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”,
   7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Przekazywanie danych

   1. dane osobowe ujawniamy naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. biuro rachunkowe, firmom informatycznym, prawniczym  z którymi współpracujemy.
   1. Twoje dane osobowe przekazujemy również operatorom pocztowym – w związku z wysyłką korespondencji, podmiotom świadczącym usługi płatnicze – w związku z realizacją płatności, a także uprawnionym do tego organom lub instytucjom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przechowywanie danych

Długość okresu przechowywania przez nas Twoich danych osobowych zależy od celu przetwarzania oraz przepisów, które stanowią podstawę prawną przetwarzania. Twoje dane będziemy przechowywać:

   1. gdy podstawą przetwarzania jest zgoda – do momentu wycofania zgody;
   2. gdy podstawą przetwarzania jest umowa/ dowód zakupu – do momentu przedawnienia roszczeń z tego tytułu  (maksymalny termin przedawnienia wynosi 6 lat);
   3. gdy podstawą przetwarzania jest ciążący na nas obowiązek prawny – przez okres wynikający z przepisów regulujących obowiązek przetwarzania przez nas danych;
   4. gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes – przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania;

 Podanie danych

   1. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest niezbędne w celu dokonania transakcji zakupu produktu. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy/zamówienia .
   2. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
   3. Administrator nie przewiduje udostępniania danych osobowych poza obszar EOG oraz nie będzie w sposób zautomatyzowany podejmował decyzji, w tym nie będą Państwo profilowani.

Zmiana Polityki prywatności

Administrator zastrzega prawo do zmiany Polityki prywatności, której aktualizacja zostanie każdorazowo zamieszczona na niniejszej podstronie

 

PLIKI COOKIES

Szanując prywatność naszych użytkowników przedstawiamy fragment naszej polityki prywatności odnoszący się do plików Cookies, która dotyczy  firmy TRANS-MAN DKG MANCEWICZ  Spółka Jawna. z siedzibą w Sochoniach  ul. Transportowa 1, 16-010 Wasilków, NIP 9660837128.

Informacje:

Odwiedzając nasze serwisy, na dysku Twojego komputera mogą się zapisywać pliki Cookies, (pliki tekstowe wysyłane przez nasze serwisy). Cookies używane są ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcjonalności stron, aby zapamiętać przedmioty zakupione, wrzucone do koszyka, a także w celach statystycznych.

Informacje zapisywane na Twoim komputerze poprzez nasze serwisy nie są nigdzie przez nas gromadzone, ani w żaden sposób przetwarzane.

Klient/Użytkownik odwiedzający nasze serwisy może w każdej chwili zmieniać ustawienia dotyczące plików Cookies w aktualnie używanej przeglądarce, oraz całkowicie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie zostanie wyłączona możliwości zapisywania naszych Cookies, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.

Decyzja o wyłączeniu Cookies, może powodować, że nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści i usług udostępnianych w naszych serwisach, w szczególności tych wymagających logowania. Wyłączenie wszystkich Cookies  powoduje jednak braku możliwości przeglądania naszych stron.

Wyłączenie plików Cookies

Każdy Klient/użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed plikami Cookies adekwatnie do swoich preferencji, także całkowicie blokując możliwość ich zapisywania. Powoduje to zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do serwisu oraz dokonanie zakupów.

Informacje na temat ustawień dotyczących Cookies w przeglądarkach znajdziemy na poniższych stronach:

Przeglądarka Firefox

Przeglądarka Chrome

Przeglądarka Internet Explorer

Przeglądarka Opera

Przeglądarka Safari

W przypadku korzystania z urządzenia przenośnego (telefon, tablet, smartfon), zalecamy zapoznanie się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji zamieszczanej na stronach internetowych producenta Twojego urządzenia.

Zobacz więcej:

Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Polityka prywatności

 

Klauzula informacyjna

 

Obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

 1. Administratorem danych osobowych jest TRANS-MAN DKG MANCEWICZ Spółka Jawna z siedzibą w Sochoniach  Transportowa 1, 16-010 Wasilków,NIP 9660837128. Administrator umożliwia nawiązanie kontaktu za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Sochonie
  ul. Transportowa 1, 16-010 Wasilków lub e-mailem na adres: rodo@transman.bialystok.pl
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu:

– umożliwienia osobie, której dane dotyczą złożenia zapytania i przedstawienia przez Administratora oferty (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. b RODO),

– zawarcia i wykonania przez Administratora umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. b RODO),

– wykonania ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych, ustawy o rachunkowości i ordynacji podatkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

– dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

– ochrony osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, co stanowi uzasadniony interes prawny Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

– prowadzenia działań marketingowych, jeśli udzielono zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a  oraz f RODO).

– wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).

 1. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów lub na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych, m.in.:

– osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy,

– odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, banki, kancelarie prawne, biuro rachunkowe

– podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów,

– zewnętrzny dział prawny w zakresie, w jakim w jest to niezbędne do realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, a także dochodzenia i obrony przed roszczeniami.

 1. Okres, przez jaki dane będą przechowywane odpowiada okresowi trwania umowy, a po tym okresie, czas wynikający z przepisów kodeksu cywilnego i ordynacji podatkowej. Przewidywany okres przechowywania danych osobowych wynosi 6 lat  w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

A w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie

 1. Dane nie będą przekazywane odbiorcy w Państwie Trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 2. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia, prawa do bycia zapomnianym, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Jeśli udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych, może być ona wycofana w dowolnym momencie.
 3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO mieszczącego się ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych osobowych może uniemożliwić wykonanie umowy- zlecenia

 

 

TRANS-MAN DKG
Mancewicz Spółka Jawna

ul. Transportowa 1
Sochonie, 16-010 Wasilków

NIP: 966-08-37-128
TimoCom ID: 048629